Strona główna

Stowarzyszenie Prawników i Mediatorów

Mediacje
Porady prawne
Kontakt
Mediacje
Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktów. Strony, które pozostają w konflikcie mogą zwrócić się do osoby bezstronnej i nie zaangażowanej w konflikt. Mediacje są alternatywnym sposobem załatwianie spraw spornych w stosunku do postępowania sądowego. Są skuteczne, proste i szybkie. Mediator nie rozwiązuje sporu za strony, nie może tego uczynić a jedynie ułatwia stronom osiągnięcie porozumienia. Naszym celem jest propagowanie mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów.

Zasady, którymi kierujemy się prowadząc mediacje:

  a) Dobrowolność uczestniczenia w mediacji i możliwość rezygnacji z udziału na każdym etapie
  b) Poufność w zakresie przebiegu mediacji
  c) Bezstronność i neutralność mediatora
  d) Informowanie stron o zasadach mediacji.

Mediator uczestniczy aktywnie w procesie komunikacji między stronami przez co prowadzi do wypracowania uzgodnień najbardziej korzystnych dla stron – uczestników mediacji. Mediacje prowadzone przez nas są poufne, co oznacza, że jesteśmy zobowiązani do zachowania w tajemnicy całego ich przebiegu. Efekt mediacji w postaci porozumienia jest zależny od woli stron – mediator tylko wspomaga zawarcie ugody.  W porównaniu do postępowania sądowego mediacja jest  dużo szybsza a uzgodniony sposób załatwienia sporu jest trwały. Często udaje się pozytywnie załatwić sprawę już na pierwszym spotkaniu mediatora ze stronami.
Mediacja jest dobrowolna – strony muszą wyrazić zgodę na wzięcie w niej udziału bez względu na to, czy odbywa się w skutek zawartej umowy czy przez skierowanie przez sąd.Zapraszamy do kontaktu:
mediacje@stowarzyszeniemediatorow.pl
tel./fax(061) 8472316


Strona główna